UPRATOVANIE BYTOVÝCH DOMOV

 

Upratovanie bytových domov je našou primárnym zameraním, teší nás pozitívna odozva zo strany vlasníkov bytov. Pri získavaní priestorov na upratovanie máme na zreteli priniesť vlastníkom bytov pozitívnu zmenu, rýchlu odozvu a následnú stabilitu, ktorú očakávajú. Už sme prebrali veľa bytových domov, kde bola dlhodobá nespokojnosť a priniesli sme poriadok. Našou filozofiou je poskytnúť klientovi pracovníka, ktorý robí svoju prácu rád a vykoná aj niečo naviac.


Pri preberaní upratovania vykonávame počiatočné veľké upratovanie, kde sa vzniknuté nedostatky odstraňujú a pripraví sa bytový dom pre stabilné kvalitné upratovanie.

 

 

Klasické upratovanie zahŕňa:

 

- zametanie a umývanie podláh pred bytmi a schodiska
- utieranie parapetných dosiek, výklenkov, hydrantov a pod.
- utieranie zábradlia
- vyčistenie rohoží
- umytie brány a kľučiek
- vyleštenie sklených výplní
- umytie výťahu (podlaha a steny kabíny, vyleštenie zrkadla, tlačidiel a dverí)
- utretie schránok
- ometanie pavučín
- zametanie pred vchodom
- zametanie kontajnerového stojiska

 

Súčasťou upratovania je podľa dohody aj zimná údržba, čo zahŕňa odhrabanie snehu, rozbitie ľadu, solenie.